Umowa leasingu samochodu a VAT

Poradnik VAT nr 13 (325) z dnia 10.07.2012 r.
Dla usług leasingu operacyjnego ustawodawca przewidział szczególny moment powstania obowiązku podatkowego. Został on określony w art. 19 ust. 13 pkt 4 ustawy o VAT. W myśl tego przepisu obowiązek podatkowy z tytułu świadczenia na terytorium kraju usług leasingu, powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż z upływem terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze.
(czytaj wiecej – www.podatki.gofin.pl)