Obciążenia podatkowo-składkowe, gdy zleceniobiorca w ramach umowy zlecenia wykonuje pracę na rzecz swojego pracodawcy

Przegląd Podatku Dochodowego nr 2 (362) z dnia 20.01.2014 r.
Co do zasady, osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę podlega z tego tytułu obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu. Pracodawca, jako płatnik składek, zobowiązany jest opłacać za pracownika składki na te ubezpieczenia.
(czytaj wiecej – www.podatki.gofin.pl)